Vul de gegevens in van de woning waar u een energiecalculatie op wilt uitvoeren.

Kies het volledige adres.

Kies de periode voor de berekening

Elektrameter

Watermeter

Gasmeter

Klik hier voor meer uitleg over het aflezen van de verschillende meters

Vul de meterstanden in zonder decimalen!

Resultaten Rentsafe Energiecalculator

Uitgebreide resultaten voor leveringsadres: {{ results.results.address }}

Huurperiode: {{ formattedStartDate }} - {{ formattedEndDate }}

Totale kosten: € {{ results.results.total.total }}

Verrekening met voorschotbedrag: € {{ results.results.total.total }} - = € {{ results.results.total.remaining }}

Electriciteitsberekening

Verbruik

Bedrag

{{ results.results.power.usage }} kWh
({{ meter_info.power.normal.start_value }} - {{ meter_info.power.normal.end_value }})
Elektriciteit € {{ results.results.power.amount }}
{{ results.results.power.usageHigh }} kWh
({{ meter_info.power.high.start_value }} - {{ meter_info.power.high.end_value }})
Elektriciteit Dag € {{ results.results.power.amountHigh }}
{{ results.results.power.usageLow }} kWh
({{ meter_info.power.low.start_value }} - {{ meter_info.power.low.end_value }})
Elektriciteit Nacht € {{ results.results.power.amountLow }}
Vastrecht € {{ results.results.power.vastrecht }}
Transportkosten € {{ results.results.power.transport }}
Energiebelasting € {{ results.results.power.tax_eb }}
Opslag duurzame energie € {{ results.results.power.tax_ode }}
------------ +
Subtotaal € {{ powerSubTotalPrice }}
Teruggave energiebelasting € {{ results.results.power.taxDiscount }}
------------ -
Na teruggave € {{ powerSubTotalDiscountPrice }}
BTW € {{ results.results.power.btw }}
------------ +
Totaal € {{ results.results.power.total }}

Gasberekening

Verbruik

Bedrag

{{ results.results.gas.usage }} m3
({{ meter_info.gas.start_value }} - {{ meter_info.gas.end_value }})
€ {{ results.results.gas.amount }}
Vastrecht € {{ results.results.gas.vastrecht }}
Transportkosten € {{ results.results.gas.transport }}
Energiebelasting € {{ results.results.gas.tax_eb }}
Opslag duurzame energie € {{ results.results.gas.tax_ode }}
------------ +
Subtotaal € {{ gasSubTotalPrice }}
BTW € {{ results.results.gas.btw }}
------------ +
Totaal € {{ results.results.gas.total }}

Waterberekening

Verbruik

Bedrag

{{ results.results.water.usage }} m3
({{ meter_info.water.start_value }} - {{ meter_info.water.end_value }})
€ {{ results.results.water.amount }}
Vastrecht € {{ results.results.water.vastrecht }}
------------ +
Subtotaal € {{ waterSubTotalPrice }}
BTW € {{ results.results.water.btw }}
------------ +
Totaal € {{ results.results.water.total }}

Stadsverwarming berekening

Verbruik

Bedrag

{{ results.results["city-heating"].usage }} GJ
({{ meter_info.city_heating.start_value }} - {{ meter_info.city_heating.end_value }})
€ {{ results.results["city-heating"].amount }}
Vastrecht € {{ results.results["city-heating"].vastrecht }}
------------ +
Subtotaal € {{ cityHeatingSubTotalPrice }}
BTW € {{ results.results["city-heating"].btw }}
------------ +
Totaal € {{ results.results["city-heating"].total }}

Het gebruik van de Rentsafe energie calculator dient ter indicatie van daadwerkelijk in rekening gebrachte kosten voor energie, door de desbetreffende leverancier. De eenheidsprijzen en systematiek zijn gebaseerd op landelijke gemiddelden van grote energieaanbieders en op regionale gemiddelden. De daadwerkelijk in rekening gebrachte kosten kunnen afwijken door regionale prijsverschillen in bijvoorbeeld belasting- en transportkosten en door verschillen in eenheidsprijzen per aanbieder.

Verstuur als PDF